با صدور حکمی از سوی معاون وزیر نفت مدیر طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب شد

به گزارش شانا، در حکم سیدرضا نوروززاده به علی محمد بساق‎زاده آمده است:

«نظر به سوابق و تجربیات مفید و طولانی در امر نظارت بر اجرای طرح‎های پتروشیمی بدینوسیله از تاریخ این حکم به سمت مدیر طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب می‎شوید.

تاریخ ثبت خبر : شنبه 23 دی 1396