درباره صندوق

صندوق توسعه صادرات فرآورده هاي نفتي ايران در سال 1383 در قالب یک شرکت سهامی خاص و با مشاركت 93 شركت عمده صادر كننده و تولید کننده فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي كشور و به عنوان بازوي اجرائي و اقتصادي اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفت ، گاز و پتروشيمي تاسيس شد.
هدف از تاسيس اين صندوق تجميع صادركنندگان و سرمايه گذاران طرح هاي پالايشي و پتروشيمي و لجستيك صادرات فرآورده ها و جذب سرمايه جهت اجراي پروژه هاي بزرگ صادراتي ميباشد.
اين سرمايه گذاري ها شامل احداث ترمينال هاي صادرات و واردات در بنادر كشور ، احداث مخزن جهت بارگيري و تخلیه سوخت و سرمايه گذاري در ساخت پالايشگاه ها و گسترش حمل و نقل، ترانزیت و سواپ به كشورهاي همجوار ميباشد.
صندوق توسعه صادرات فرآورده هاي نفتي ايران در حال حاضر فعاليت هاي صادراتي خود را در بندر شهيد رجائي و با احداث يك ترمينال تخصصی جهت صادرات فرآورده های نفتی به مساحت 10 هكتار آغاز نموده و به موازات بهره برداري از آن ، در حمل و نقل و ترانزیت گاز مايع به صورت زميني به كشورهاي همجوار تحت پوشش شركت اسپند گاز ايرانيان فعاليت دارد.