فعالیت های صندوق

انجام خدمات بندري
بررسي و اجراي طرح هاي پالايشي و پتروشيمي
حمل و نقل و ترانزیت گاز مايع
مشاركت در صادرات و سواپ نفت خام
ارائه مشاوره و بيمه خدمات صادراتي
احداث ترمينال هاي كانتينري واردات و صادرات
احداث جايگاه تخليه و بارگيري و ساخت مخازن سوخت در بنادر كشور
انجام نقل و انتقالات ارزي