امكانات و تجهيزات

صندوق توسعه صادرات فرآورده هاي نفتي ايران داراي امكانات و تجهيزات و ماشين آلات زير ميباشد:

1- 10 هكتار ترمينال كانتينري در بندر شهيد رجائي به ظرفيت ساليانه 36000 كانتينر در سال

با بيش از 3000 متر مربع ساختمان هاي اداري و نگهباني و پست هاي برق و ساير محدثات

و 3600 متر مربع سوله  جهت دپوي كالا  در حال بهره برداری و 3500 متر مربع سوله در دست احداث و نيز امكاناتي چون باسكول 60 تني ,...

2- ماشين آلاتي شامل 2 دستگاه ريچ استاكر 45 تن، 6 دستگاه كشنده و كفي، و 14 دستگاه ليفت تراك 3 تن، 7 تن و 10 تن

3- دو واحد دفتر مركزي واقع در تهران

4- 13 هكتار ترمينال كانتينري (طرح توسعه) در حال انعقاد قرارداد ساخت با اداره بنادر