احداث جايگاه ذخيره و تخليه و بارگيري مخازن سوخت

صندوق توسعه صادرات فرآورده هاي نفتي ايران در راستاي تحقق اهداف خود در جهت گسترش خدمات صادراتي در حوزه نفت و گاز و پتروشيمي و نيز با توجه به پتانسيل هاي بالاي موجود در اين صندوق شامل نيروي كار ، تجهيزات و امكانات و ... تصميم به احداث جايگاه ذخيره و تخليه و بارگيري مخازن سوخت در بنادر امير آباد و چابهار گرفته است.

در راستاي اين اقدام ، صندوق با تهيه طرح توجيه فني و اقتصادي پروژه ، مطالعات و بررسي هاي اوليه احداث 4 عدد مخزن ذخيره سوخت به ظرفيت كلي 20000 تن مواد نفتي در زميني به مساحت حدود 1/5 هكتار را انجام داده و طرح آماده اجرا ميباشد .

عمليات احداث طرح شامل محوطه سازي، آماده سازي زمين و اجراي فونداسيون مخازن، احداث و نصب مخازن، اجراي تجهيزات مخازن، تجهيزات آتش نشاني، احداث ساختمان ها و تاسيسات و ... پس از اخذ مجوز هاي لازم قابل اجرا خواهد بود