شرکت هاي تابعه

1[ مجموع 3 شرکت هاي تابعه ]
كنسرسيوم صادرات نفت خام
صندوق توسعه صادرات فراورده های نفتی با مشارکت در کنسرسیوم پتروموند کارن و حضور فعال خود در امر ساماندهی این کنسرسیوم گام بزرگی جهت صادرات نفت خام توسط بخش خصوصی برداشته ا ...
شرکت اسپند گاز ايرانيان
در سال 1390 صندوق توسعه صادرات فرآورده هاي نفتي ايران اقدام به مشاركت در تاسيس شركت اسپند گاز ايرانيان جهت ترانزيت و تجارت گاز مايع با كشورهاي همجوار نموده و با خريد 19 ت ...
شرکت آزما فلات ايرانيان
صندوق توسعه صادرات فرآورده هاي نفتي ايران در سال 1390 جهت بهره برداري از پايانه تخصصي كانتينري احداث شده در بندر شهيد رجائي اقدام به تاسيس شركت خدمات بندري آزما فلات ايرا ...
1[ مجموع 3 شرکت هاي تابعه ]